Meer duidelijkheid over toepassing privacywet nodig


(Patrick Heijmans) #1

“De Consumentenbond heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in een brief gevraagd meer duidelijkheid te geven over de toepassing van de nieuwe privacywet in de praktijk. Nu pakken sommige bedrijven de ruimte voor een eigen interpretatie van de wet, wat leidt tot onduidelijkheid en discussie.”

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2018/meer-duidelijkheid-over-toepassing-privacywet-nodig

Wat vinden jullie hiervan, is het voor jullie allemaal duidelijk ?